KOMORNIK SĄDOWY W DĘBICY

Debita persolventur omnia.”
Wszystkie długi zostaną spłacone
.

Skontaktuj się z nami

REALIZOWANE ZADANIA

Egzekucja komornicza

Egzekucja z nieruchomości

Eksmisja

Alimenty

Protokoły

Zabezpieczenia roszczeń

Egzekucja komornicza

Egzekucja z nieruchomości

Eksmisja

Alimenty

Protokoły

Zabezpieczenie roszczeń


WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy może prowadzić Twoją sprawę, gdy dłużnik mieszka albo ma siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

W sprawach o alimenty komornik może prowadzić sprawy przeciwko dłużnikom zamieszkałym w Polsce (całe terytorium), gdy wierzyciel (np. dziecko) mieszka na obszarze powiatu dębickiego.

Jeżeli dłużnik posiada nieruchomość zlokalizowaną w powiecie dębickim, to wyłącznie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy może prowadzić egzekucję z takiej nieruchomości, bez względu na to gdzie dłużnik mieszka albo ma siedzibę.

Art. 28 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.)
Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.


OBSŁUGIWANE SYSTEMY

OGNIVO

OGNIVO umożliwia komornikowi szybkie i sprawne ustalenie rachunków bankowych dłużnika

EKW

Baza umożliwiająca sprawdzenie, czy dłużnik figuruje w księgach wieczystych jako posiadacz nieruchomości.

EPU

System teleinformatyczny umożliwiający na składanie wniosków egzekucyjnych do komornika.

PUE ZUS

Za pomocą systemu komornik ustala czy dłużnik pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera świadczenia.

CEIDG

Baza umożliwia komornikowi uzyskanie informacje dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużnika.

EPUAP

Platforma umożliwiająca elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem, a organami administracji publicznej.

CEPIK

Za jego pomocą komornik pozyskuje informacje czy dłużnik jest właścicielem pojazdów samochodowych.

E-LICYTACJE

System umożliwiający komornikowi przeprowadzenie licytacji majątku dłużnika w formie elektronicznej.

BMS

System dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami.

  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste
  • EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
  • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • KIR OGNIVO – Krajowa Izba Rozliczeniowa aplikacja OGNIVO
  • ZUS PUE – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Platforma Usług Elektronicznych
  • BMS – Bailiff Management System

Informacje o kancelarii

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek – czwartek: 9:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów

Wtorek 10:00 – 15:00

Nr rachunku bankowego

41 1600 1462 1808 6878 9000 0004

Adres kancelarii

Rynek 5, 39-200 Dębica

Kontakt

Tel. 791 344 776, mailto:debica.mroczek@komornik.pl

Dodatkowe informacje

EPU ID: 3180