KOMORNIK SĄDOWY W DĘBICY

Debita persolventur omnia.
Wszystkie długi powinny być spłacone w całości
.

Skontaktuj się z nami

REALIZOWANE ZADANIA

Egzekucja komornicza

Egzekucja z nieruchomości

Eksmisja

Alimenty

Protokoły

Zabezpieczenia roszczeń

Egzekucja komornicza

Egzekucja z nieruchomości

Eksmisja

Alimenty

Protokoły

Zabezpieczenie roszczeń

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy może prowadzić Twoją sprawę, gdy dłużnik mieszka albo ma siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

W sprawach o alimenty komornik może prowadzić sprawy przeciwko dłużnikom zamieszkałym w Polsce (całe terytorium), gdy wierzyciel (np. dziecko) mieszka na obszarze powiatu dębickiego.

Jeżeli dłużnik posiada nieruchomość zlokalizowaną w powiecie dębickim, to wyłącznie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy może prowadzić egzekucję z takiej nieruchomości, bez względu na to gdzie dłużnik mieszka albo ma siedzibę.

Art. 28 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.)
Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.

OBSŁUGIWANE SYSTEMY

Kancelaria komornicza korzysta z systemów teleinformatycznych, które umożliwiają szybkie i sprawne ustalenie majątku dłużnika. Należą do nich m.in.:

  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste
  • EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
  • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • KIR OGNIVO – Krajowa Izba Rozliczeniowa aplikacja OGNIVO
  • ZUS PUE – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Platforma Usług Elektronicznych
  • BMS – Bailiff Management System