Bączałka

Egzekucja należności od dłużników zamieszkałych w miejscowości Bączałka.

Bączałka (wieś)

  • Województwo: podkarpackie
  • Powiat: dębicki
  • Gmina: Brzostek
  • Kod pocztowy: 39-230, 39-232
  • Sołectwo: Bączałka
  • Integralne części: nie dotyczy

Bączałka to niewielka wieś licząca około 270 mieszkańców, zlokalizowana na potokiem Kamienica. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie przynależała do województwa tarnowskiego natomiast w latach 1990-1991 na terenie wioski prowadzono poszukiwania paliw kopalnych (ropy naftowej oraz gazu ziemniego).

Brak jest dokładnych informacji dotyczących dokładnej daty założenia Bączałki, jednakże prawdopodobnie powstała na przełomie XIV i XV wieku. Pierwsze oficjalne wzmianki dotyczące Bączałki pochodzą z 1424 roku, natomiast pierwszym znanym właścicielem wioski był Hieronim Winiarski. W 1536 roku w Bączałce mieszkało czterech kmieci, znajdował się tam niewielki dwór wraz z folwarkiem oraz młynem. Na początku XIX wieku we wsi mieszkało 175 katolików i 5 Żydów, a Bączałka należała wówczas do Cypriana Romera. W trakcie rabacji galicyjskiej w 1846 roku lokalny dwór został obrabowany przez chłopów, a ekonom Towarnicki zabity.

W trakcie II wojny światowej liczne grono mieszkańców wstąpiło w szeregi Armii Krajowej, a do szczególnie zasłużonych należała rodzina Grzesiakowskich, której trzej synowie walczyli w szeregach oddziałów partyzanckich. Po zakończeniu wojny, mieszkańcy wsi zostali dotknięci represjami ze strony organów bezpieczeństwa publicznego zwanych potocznie urzędami bezpieczeństwa (UB).