Chotowa

Egzekucja należności od dłużników zamieszkałych w miejscowości Chotowa.

Chotowa (wieś)

  • Województwo: podkarpackie
  • Powiat: dębicki
  • Gmina: Czarna
  • Kod pocztowy: 39-217
  • Sołectwo: Chotowa
  • Integralne części: Grabiec, Hamernia, Kąty, Słupie, Wolakówka

Chotowa to wieś położona w województwie podkarpackim, gminie Czarna. Dokładna data założenia wsi nie jest znana, lecz nastąpiło to najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsze wzmianki o Chotowej pochodzą dopiero z 1419 roku, gdy wchodziła w skład ziem zarządzanych przez ród Gryfitów. Zgodnie z oficjalnymi dokumentami, pierwszymi właścicielami wsi byli bracia Mikołaj i Jan Chotowscy, zaś sama wieś znana wtedy była pod nazwą „Kotowa”.

Sporządzony w 1578 roku rejestr poborowych województwa sandomierskiego wskazuje jako właściciela wioski Mikołaja Kotkowskiego (Chotowskiego). We wsi wówczas było sześciu kmieci na 3 ½ łana, dwóch zagrodników, jeden komornik z bydłem, dwóch komorników bez bydła, jeden rzemieślnik oraz karczma na ¼ łana. W okresie tym kształtują się obszary dworskie w Słupiu i następnie w Przyborowie.

Na przestrzeni stuleci wieś wielokrotnie przechodziła z „rąk do rąk” z powodu licznych przetargów i procesów rodzinnych. Dopiero od XVIII wieku nastąpiła względna stabilizacja stanu prawnego posiadłości, gdy w 1728 roku właścicielem m.in wsi Chotowa została rodzina Pietruskich. Kolejnymi właścicielami wsi byli odpowiednio Bobrowniccy, Ankwiczowie oraz Reyowie. W 1932 roku właścicielami wioski zostali Helena Jabłonowska (z domu Rey) wraz z mężem księciem Józefem Jabłonowskim.

W czasie II wojny światowej, w okresie pomiędzy sierpniem 1944 roku a majem 1945 roku, w wyniku działań wojennych, wieś została zdewastowana w większości zdewastowana. Źródła wskazują, że około osiemdziesiąt procent wsi zostało spalone i zniszczone. W 1945 roku wieś została odebrana dotychczasowym właścicielom i została przejęta przez skarb państwa.

Liczba mieszkańców na dzień 31-12-2021 roku: 836, z czego 408 stanowiły kobiety, a 428 mężczyźni.