Dębica

Egzekucja należności od dłużników zamieszkałych w miejscowości Dębica.

Egzekucja komornicza


Komornik Sądowy Artur Mroczek jest właściwy do prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych, zabezpieczenia roszczeń oraz egzekucji należności alimentacyjnych w Dębicy (kod pocztowy 39-200 Dębica).

Opis

Miasto położone nad rzeką Wisłoką, na północnym skraju Pogórza Strzyżowskiego, w zachodniej części województwa podkarpackiego. Miasto jest siedzibą powiatu dębickiego oraz gminy wiejskiej Dębica.

Pierwsze wzmianki o Dębicy pochodzą z 1293 roku wedle, których ówczesna osada funkcjonowała pod nazwą Dambicha. Akt lokacji miasta na prawie średzkim wystawiono wystawiono w 1358 roku.

Historia miasta pełna była tymczasowych okresów rozwoju i zapaści. Spory etniczne, najazdy obcych wojsk, zabory oraz kolejne wojny odcisnęły znaczne, negatywne, piętno na gospodarce miasta.

Większe ożywienie gospodarcze nastąpiło w latach XX wieku, gdy Dębica stała się elementem Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Ze względu na lokalizację miasta oraz jego dobrą komunikację (węzeł kolejowy) do Dębicy ściągnęło wielu inwestorów z całej polski. Powstało wtedy kilka dużych zakładów przemysłowych, w tym funkcjonująca do dzisiaj fabryka opon samochodowych oraz ówczesna filia Walcowni Metali Kolorowych S.A. w Czechowicach – Dziedzicach. Dalszy rozwój gospodarczy w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego jednakże wstrzymała druga wojna światowa.

W okresie PRL miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych Polski południowo-wschodniej, głównie chemicznego, maszynowego oraz spożywczego.

Obecnie miasto nadal pozostaje istotnym ośrodkiem przemysłowym w województwie podkarpackim a do największych zakładów na terenie miasta zaliczają się: Firma Oponiarska „Dębica” SA, Tikkurila Polska S.A., Sokołów SA, Igloobud S.A., Ventor Sp. z o.o., Weldon Ocynkownia, LERG SA. Ponadto w mieście ma siedzibę Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZL Dębica” S.A., która funkcjonuje jako następca prawny filii Walcowni Metali Kolorowych S.A. w Czechowicach utworzonej w 1938 roku.

Mapa Dębicy