Dęborzyn

Egzekucja należności od dłużników zamieszkałych w miejscowości Dęborzyn.

Dęborzyn (wieś)

  • Województwo: podkarpackie
  • Powiat: dębicki
  • Gmina: Jodłowa
  • Kod pocztowy: 39-225
  • Sołectwo : Dęborzyn
  • Integralne części: Kaputówka, Kawęczyn, Pod Buczyną

Dęborzyn zajmuje obszar 416 hektarów, położny jest pomiędzy wzgórzami Dąbrowa i Buczyna, w dolinie potoku Jodłówka, w pobliżu jego ujścia do Wisłoki. Przez wioskę przepływa też potok Wolanka będący dopływem Jodłówki. Miejscowość ta w całości objęta jest granicami administracyjnymi Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego a na jego terenie znajduje się pomnik przyrody (dąb). Zabudowa usytuowana jest wzdłuż drogi Bielowy-Jodłowa, z licznymi odnogami wobec czego należy uznać, iż miejscowość ta przedstawia szczególne walory w celu organizacji tras rowerowych.

Dęborzyn jest jedną z najstarszych wsi w okolicy, pierwsze wzmianki pochodzą z lat 1123-1125, gdy należał do zakonu benedyktynów tynieckich. W okresie XV-XVI wieku dzisiejszy obszar wsi podzielony był na dwie osady, Dęborzyn i Kawęczyn (obecnie przysiółek). W 1770 roku na terenie wioski doszło do potyczki konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi. W 1846 roku miejscowość ta służyła jako punkt zbioru dla powstańców (powstanie krakowskie) z obszaru pilźnieńskiego.

W 1990 roku Rada Gminy Jodłowa zdecydowała o utworzeniu Sołectwa Dęborzyn, którego granice odwzorowują granice wsi.

Zabytkowy dwór

Dwór szlachecki pochodzący z XVIII wieku znacznie przebudowany na początku XX wieku. Niegdyś dworek był zdecydowanie większy natomiast jego usytuowanie w okolicy było odmienne, w szczególności ze względu na inny przebieg Wisłoki oraz dróg lokalnych.
Niegdyś na zachodzie od dworku znajdowały się murowane budynki, w tym oficyna oraz czworaki a od wschodu postawiony był duży murowany mur. Z kolei zaś z tyłu znajdował się ogród użytkowy, z wydzielonymi dwoma dużymi częściami, które obsadzone były drzewami na obrzeżach. Ponadto od strony zachodnie do kompleksu przylegał sad ciągnący się od dworu.
Do czasów dzisiejszych zachowała się wyłącznie część budynku dworu oraz kapliczka mszalna, pozostałe zabudowania został rozebrane.
Zachował się oryginalne detale architektoniczne, w tym portyk wsparty na łukowato łączonych podporach, ozdobne nadokienniki, podział wnętrz i stolarka.

Cmentarz

Dwór szlachecki pochodzący z XVIII wieku znacznie przebudowany na początku XX wieku. Zlokalizowany w pobliżu dworu, nad brzegiem głębokiego jaru, cmentarz wojskowy nr 230 z I wojny światowej, na którym spoczywa 68 żołnierzy rosyjskich oraz austriackich. Cmentarz wyróżnia się zastosowaniem elementów drewnianych (krzyże nagrobne i fragmenty ogrodzenia).

Pomnik przyrody

Dąb położony w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego.