Dębowa

Egzekucja należności od dłużników zamieszkałych w miejscowości Dębowa.

Dębowa (wieś)

  • Województwo: podkarpackie
  • Powiat: dębicki
  • Gmina: Żyraków
  • Kod pocztowy: 39-225
  • Sołectwo: Dębowa
  • Integralne części: Budy, Kamieniec, Nowiny, Piekło, Potoki

Dębowa zajmuje obszar 814 hektarów, położona jest pomiędzy masywem Liwocza oraz górami skurowskiego. Dnem kotliny, centralnie przez wieś przepływa potok Idźwinka. Miejscowość ta objęta jest Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki. Dębowa charakteryzuje się zwartą zabudową w obrębie drogi powiatowej biegnącej wzdłuż rzeki Idźwinka, w pozostałej części natomiast występuje zabudowa rozproszona.

Pierwsze wzmianki na temat wioski pochodzą z 1353 roku.

Kaplica mszalna

Drewniana kapliczka, którą wybudowano w drugiej połowie XIX wieku, zlokalizowana jest na zboczu wzgórza niedaleko drogi do Jodłowej. W środku znajduje iśe rzeźba św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX wieku.

Pomnik

Pomnik dla uczczenia żołnierzy Armii Krajowej poległych w czasie akcji 19 sierpnia 1944 r. Został wybudowany w 1946 roku i znajduje się na skrzyżowaniu dróg Jodłowa – Czermna.