Głowaczowa

Egzekucja należności od dłużników zamieszkałych w miejscowości Głowaczowa.

Głowaczowa (wieś)

  • Województwo: podkarpackie
  • Powiat: dębicki
  • Gmina: Czarna
  • Kod pocztowy: 39-217
  • Sołectwo: Głowaczowa
  • Integralne części: Brody, Budy, Grabiec, Grodoniówka, Koralówka, Nawsie, Rędziny, Siwa Trawa, Spina, Zarzecze.

Głowaczowa prawdopodobnie została założona na przełomie XIII i XIV wieku, w okresie wzmożonego osadnictwa w tym regionie, a jej nazwa stanowi formę odosobową, od przezwiska lub przydomku „Głowacz” lub „Głowa”.

Pierwsze oficjalne dokumenty na temat Głowaczowej pochodzą z 1419 roku, gdy wieś została przeniesiona z prawa polskiego na prawo niemieckie i wskazują, natomiast pierwszym znanym właścicielem wioski był rycerz Mikoszka (Mikołaj) z herbu Gryf.

Wedle oficjalnych dokumentów sporządzonych w XVI wieku, we wsi było szesnastu kmieci na trzech łanach, trzech zagrodników z rolami, jeden komornik z bydłem, trzech komorników bez bydła, trzech rzemieślników oraz karczma na ¼ łana.

Losy Głowaczowej na przestrzeni wieków, były silnie związane z kluczem dóbr w Chotowej i wraz z nimi przechodziły na przestrzeni wieków bardzo burzliwe oraz liczne zmiany właścicielskie, a wieś niemal przechodziła „z rąk do rąk” z powodu licznych procesów i sporów rodzinnych.

Za początkową datę względnej stabilizacji losów wsi należy uznać 1728 rok, gdy to właścicielem m.in. wsi Głowaczowa została rodzina Pietruskich herbu Starykoń. Następnie wieś przeszła kolejno w ręce rodu Bobrownickich herbu Doliwa oraz rodu Ankwiczów herbu Awdaniec. W 1825 roku wieś finalnie trafiła w ręce rodu Reyów z Przecławia herbu Oksza.

Liczba mieszkańców na dzień 31-12-2021 roku: 897, z czego 434 stanowiły kobiety, a 463 mężczyźni.