Grabiny

Egzekucja należności od dłużników zamieszkałych w miejscowości Grabiny.

Grabiny (wieś)

  • Województwo: podkarpackie
  • Powiat: dębicki
  • Gmina: Czarna
  • Kod pocztowy: 39-217
  • Sołectwo: Grabiny
  • Integralne części: Błyszczówka, Czarne Błoto, Latoszyn, Podgórze, Rędziny, Słupie, Zaczernie, Zarzecze.

Dokładna data powstania wsi nie jest znana, jednakże zapewne było to na przełomie XIII i XIV wieku, gdy w rejonie tym zachodził bardzo intensywny proces osadniczy. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego słowa „grab”, gdyż tereny te pierwotnie porośnięte były jaworami.

Wedle Liber Beneficiorum sporządzonego przez Jana Długosza w drugiej połowie XV wieku, wieś należała wówczas do rycerza Henryka Rozpierskiego herbu Zadora i znajdowały się w niej łany kmiece.

Rejestr pobory województwa sandomierskiego z 1578 roku ujawnia, że wieś należała wówczas do rodziny Bąków herbu Zadora i podzielona była na cztery części. Pierwsza z nich należała do Waleriana Bąka, znajdowało się niej dwóch kmieci na jednym łanie oraz dwóch komorników z bydłem oraz najprawdopodobniej folwark. Właścicielem kolejnej części była Dorota Bąkowa i znajdował się w niej jeden łan kmiecy oraz dwóch komorników bez bydła. Właścicielem trzeciej części była Barbara Bąkowa, w części tej było sześciu kmieci na dwóch łanach, trzech zagrodników z rolami, trzech komorników bez bydła oraz prawdopodobnie dwór z folwarkiem. Ostatnia z części stanowiła natomiast własność Andrzeja Bąka i było tam zaledwie dwóch kmieci na jednym łanie.

Liczba mieszkańców na dzień 31-12-2021 roku: 2286, z czego 1139 stanowiły kobiety,  a 1147 mężczyźni.