Podlesie

Egzekucja należności od dłużników zamieszkałych w miejscowości Podlesie.

Podlesie (wieś)

  • Województwo: podkarpackie
  • Powiat: dębicki
  • Gmina: Czarna
  • Kod pocztowy: 39-216
  • Sołectwo: Podlesie
  • Integralne części: Osiecze i Pniaki.

Nazwa wioski ma dość oczywistą etymologię, otóż „Podlesie” oznacza obszar znajdujący się pod lasem. Wieś ta posiada relatywnie krótką historię, gdyż w przeciwieństwie do okolicznych wiosek, których okres założenia przyda na XIII i XIV wiek, miejscowość ta przez wiele wieków stanowiła przysiółek Starej Jastrząbki.

Liczba mieszkańców na dzień 31-12-2021 roku: 398, z czego 190 stanowiły kobiety, a 208 mężczyźni.